INSTYTUT ZAMENHOFA -pierwszy medialny think-tank w Europie Środkowej i Wschodniej

Pracujemy na rzecz lepszych mediów, komunikacji społecznej  i dostępu do informacji

“Burzcie, burzcie mury dzielące ludzi ”

Ludwik Zamenhof — fragment przemówienia na drugim Światowym Kongresie Esperantystów, 1906 r.
Aktualności

Ludwik Zamenhof
1859-1917

Lekarz, lingwista, inicjator i twórca esperanto – systemu języka międzynarodowego. Za swoje dokonania na rzecz pokoju był ośmiokrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.

Co robimy?

Raporty i analizy
01

Badamy, analizujemy i opisujemy rynek mediów i techniki komunikacji. Nasze raporty docierają do liderów opinii w Polsce i Europie. 

Inicjowanie debat
02

Zabieramy głos w dyskusji na temat mediów i dostępu do informacji. Organizujemy debaty, spotkania i konferencje naukowe. Inicjujemy debaty na społecznie ważne tematy.

Monitoring
naruszeń
03

Obserwujemy, rejestrujemy i piętnujemy naruszenia prawa do informacji i wolności mediów. Walczymy ze złymi praktykami w komunikacji społecznej.

Prace legislacyjne
04

Jesteśmy aktywnymi uczestnikami procesów legislacyjnych przepisów kształtujących media, prawa autorskie i dostęp do informacji publicznej. Działamy na rzecz zniesienia art. 212 kodeksu karnego.

Edukacja medialna
05

Kształtujemy dobre praktyki dziennikarskie, uczymy warsztatu medialnego oraz etycznej komunikacji. Wspieramy wykorzystywanie narzędzi cyfrowych na rzecz lepszych mediów.

1
dziennikarzy

zginęło na świecie w 2019 roku. Ponad połowa z zabitych zginęła w strefach pokoju, a ponad 60% świadomie była celem napastników. Wszyscy zostali zabici we własnych krajach 

1 %
Polaków deklaruje

że przynajmniej raz w roku zapłaciło za dostęp do płatnych treści dziennikarskich

1
miejsce

zajmuje Polska w rankingu wolności prasy „World Press Freedom Index” prowadzonym przez Reporterów bez Granic

art. 196
Kodeksu Karnego

to jeden z najbardziej kontrowersyjnych przepisów, który jest często wykorzystywany do działań przeciw dziennikarzom i prób ograniczenia wolności prasy

1 %
odbiorców

korzysta z mediów internetowych ( w tym społecznościowych) jako głównego źródła informacji

Naszym celem są silne, działające etycznie media i instytucje publiczne