Powstał Instytut Zamenhofa – pierwszy polski think tank zajmujący się mediami i komunikacją

W marcu 2020 roku powstał Instytut Zamenhofa – pierwszy polski think tank, którego głównym obszarem zainteresowań są media i zjawiska z mediami związane.

“Chcemy stworzyć miejsce, które pozwoli na pogłębioną dyskusję na temat kondycji polskich mediów. Instytut Zamenhofa będzie wspierał dobre dziennikarstwo i walczył o wysokie standardy wykonywania tego zawodu” – zapowiada Paweł Prus, prezes zarządu Instytutu Zamenhofa.

Eksperci Instytutu Zamenhofa pracują nad raportami poświęconymi kondycji polskich mediów i rozwojem narzędzi, które będą służyć wszystkim zainteresowanym walką z nieprawidłowościami i poprawą kondycji „czwartej władzy”.

Jeszcze w tym roku ma ruszyć także program o nazwie #RezydenciZamenhofa, czyli system rezydentur twórczych dla dziennikarzy pracujących nad dużymi, wymagającymi czasu i skupienia materiałami dziennikarskimi.

Patronem think tanku jest Ludwik Zamenhof, twórca języka esperanto, ośmiokrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.