Sąd uchyla wyrok skazujący z art 212 KK

Warszawski sąd apelacyjny uchylił wyrok skazujący byłych reporterów „Dziennika” Wojciecha Cieśli i Tomasza Butkiewicza za cykl artykułów o Piotrze Woyciechowskim i Tomaszu Macierewiczu. Na łamach nieistniejącego już „Dziennika” Cieśla i Butkiewicz opisali m.in. kwestię wysokich odpraw jakie mieli wypłacić sobie ówcześni członkowie zarządu spółki Naftor. Woyciechowski to były likwidator WSI i ówczesny prezes spółki, a Macierewicz to bratanek byłego szefa MON Antoniego Macierewicza.

Członkowie zarządu Naftoru pozwali Butkiewicza i Cieślę z art 212 kodeksu karnego zarzucając im zniesławienie i uruchomienie przeciwko nim nagonki medialnej, a także brak staranności i rzetelności w czasie tworzenia artykułów. Obaj dziennikarze zostali, we wrześniu 2013, prawomocnie skazani przez warszawski sąd okręgowy na grzywnę w wysokości prawie 4 tysięcy złotych każdy i zwrot kosztów procesu.

Wojciech Cieśla zaskarżył ten wyrok do Europejskiej Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu powołując się na zagwarantowane w art 10. Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności prawo do wolności wyrażania opinii. Trybunał w listopadzie 2019 przyznał rację dziennikarzowi i nakazał wypłacenie Cieśli 4 tys. euro na pokrycie strat materialnych i poniesionych kosztów.

Decyzja sądu apelacyjnego to skutek orzeczenia ETPC. Sąd wznowił częściowo postępowanie prowadzone wcześniej przez sąd rejonowy i okręgowy w Warszawie, a następnie uchylił wyroki obu instancji i umorzył całe postępowanie. Wojciech Cieśla w rozmowie z Wirtualnemedia podkreśla, że ten wyrok powinien otworzyć furtkę dla innych dziennikarzy. „Mało kto dochodzi z takimi sprawami tak bardzo do końca jak my – najpierw wyrok ETPC, teraz formalne potwierdzenie, że sąd nie miał racji.”

Jednym ze statutowych zadań Instytutu Zamenhofa są starania o zmianę artykułu 212 kodeksu karnego, który często wykorzystywany jest przeciwko dziennikarzom. Według informacji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, przekazanych „Press”, tylko w latach 2014-2018 liczba pozwów z tego artykułu przekroczyła pół tysiąca i widać było wyraźny wzrost ich liczby.

Źródło:
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sad-apelacyjny-po-decyzji-etpcz-uznal-ze-ciesla-i-butkiewicz-byli-nieslusznie-skazani-z-art-212-kk
https://www.press.pl/tresc/61409,hfpc_-ponad-100-skazan-rocznie-z-artykulu-212-kk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *