Czym zajmuje się Instytut Zamenhofa?

Poznaj nasze programy i zobacz co możemy zrobić razem.

#RaportyZamenhofaRaporty, analizy, publikacje

Badamy media, opisujemy mechanizmy komunikacji, analizujemy oficjalne i nieoficjalne kanały przepływu informacji. Opierając się przede wszystkim na twardych danych, staramy się zachować obiektywizm, dzięki czemu formułujemy bezstronne zalecenia dotyczące przyszłych działań dziennikarzy, mediów i szeregu instytucji.

Eksperci Instytutu Zamenhofa koncentrują się na badaniu procesów toczących się w mediach i ich otoczeniu, szczególną uwagę poświęcając zjawiskom, które mogą mieć negatywny wpływ na ich niezależność i ograniczać wolność pracy dziennikarzy. Szukają przy tym rozwiązań gwarantujących przestrzeganie zasad etycznych bez względu na pozycję rynkową i rodzaj danego medium.

#RezydenciZamenhofaProgram rezydencji dziennikarskich

Instytut Zamenhofa wspiera dziennikarzy, fotoreporterów oraz innych twórców w realizacji ambitnych form dziennikarskich. Najbardziej kreatywnym autorom ufundujemy tygodniowy pobyt w Rezydencji Zamenhofa położonej na skraju Puszczy Białowieskiej. Wybranemu twórcy (lub zespołowi twórców) udostępnimy całoroczny, komfortowo wyposażony dom, w którym autor będzie mógł w skupieniu i izolacji od codziennych spraw zająć się realizacją materiału. 

#RezydenciZamenhofa to program realizowany z myślą o dziennikarzach tworzących dłuższe, wymagające większej ilości czasu formy dziennikarskie: artykuły, reportaże, śledztwa dziennikarskie, książki, filmy oraz fotoreportaże.

Nabór do 1. edycji programu rozpocznie się 1 stycznia 2021. Pierwsze terminy rezydencji już w marcu i październiku 2021.

#MonitorZamenhofaMonitoring naruszeń prawa do informacji

Monitor Zamenhofa to obserwatorium i archiwum naruszeń prawa wobec dziennikarzy i pracowników mediów.

W trosce o bezpieczeństwo dziennikarzy zbieramy i opisujemy wszystkie sygnały o utrudnianiu pracy lub nękaniu przedstawicieli mediów przez policję, prokuraturę i inne służby, zwłaszcza podczas protestów, zgromadzeń publicznych i manifestacji. Piętnujemy instytucje, które utrudniają lub uniemożliwiają dostęp do informacji. Alarmujemy w sytuacjach, w których dochodzi do prób tłumienia prawa do krytyki prasowej.

Wierzymy, że ujawnianie naruszeń prawa wobec mediów przyczyni się do wyeliminowania lub znacznego ograniczenia negatywnych zjawisk.

#InterwencjeZamenhofaPomoc prawna dla dziennikarzy

Interwencje Zamenhofa to program wspierania dziennikarzy w realizacji ich zadań – wobec coraz częstszych prób ograniczania dostępu do informacji przez instytucje państwowe i samorządowe oraz innych uczestników życia publicznego.

Instytut Zamenhofa we współpracy z najlepszymi kancelariami prawnymi zapewni pomoc pro bono w egzekwowaniu przepisów prawa prasowego, prawa dostępu do informacji publicznej oraz wolności słowa i wypowiedzi prasowej.

Naszym długofalowym celem jest przeformułowanie lub wyeliminowanie artykułu 212 z polskiego kodeksu karnego.

#NagrodaZamenhofaWyróżnienie dla wyjątkowych dziennikarzy

Nagroda Zamenhofa to wyróżnienie, jakiego dotąd brakowało w Polsce. Instytut Zamenhofa chce nagradzać tych dziennikarzy, których codzienna, często niewidoczna dla szerokiej publiczności praca, stanowi fundament mediów w Polsce: dziennikarzy agencyjnych, newsowych i lokalnych.

Chcemy docenić codzienną, mrówczą pracę dziennikarzy, wydawców i redaktorów wykonywaną z największą starannością i rzetelnością oraz z bezwzględnym poszanowaniem zasad etyki dziennikarskiej.

#EksperciZamenhofaZespół ekspertów świata mediów i komunikacji

Tworzymy i animujemy środowisko ludzi, którzy działają na rzecz lepszej czwartej władzy w Polsce i Europie. Nasi eksperci i współpracownicy to najlepsi polscy dziennikarze, menadżerowie branży medialnej, naukowcy i specjaliści od komunikacji.

Nasi eksperci biorą aktywny udział w debacie publicznej dotyczącej mediów, komunikacji i obiegu informacji. Komentują najnowsze wydarzenia i trendy w tej branży, jako paneliści i moderatorzy uczestniczą w poświęconych jej debatach i spotkaniach.

#AkademiaZamenhofaRozwój kompetencji medialnych i komunikacyjnych

Akademia Zamenhofa to program rozwoju kompetencji medialnych i dziennikarskich. W ramach programu eksperci Instytutu Zamenhofa dzielą się wiedzą prowadząc szkolenia, warsztaty lub wykłady w szkołach i na uczelniach.

Długofalowym celem Akademii Zamenhofa jest budowa i rozwijanie kompetencji medialnych wśród dziennikarzy, PR-owców, odbiorców informacji oraz wszystkich aktywnych uczestników życia publicznego.

Pracujemy na rzecz rozwoju mediów i lepszego dostępu do informacji

Często
zadawane pytania: